Pompy ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Ogrzewanie domu za pomocą takiego urządzenia jest rozwiązaniem proekologicznym, gdyż wykorzystuje ono energię odnawialną zgromadzoną w glebie, wodzie, a nawet w powietrzu i przetwarza ją na ciepło do ogrzewanie domu, ciepłej wody użytkowej czy wody basenowej. Dodatkowo pompę ciepła można wykorzystać w okresie letnim do schładzania pomieszczeń.

Pompa ciepła typu powietrze-woda wykorzystuje energię zgromadzoną w powietrzu. Może być zainstalowana praktycznie w każdym miejscu wewnątrz lub na zewnątrz, pod warunkiem, że będzie miała nieograniczony dostęp powietrza, zapewniony będzie odpływ kondensatu i oczywiście doprowadzona energia elektryczna. Zabudowa na zewnątrz wymaga zastosowania niezamarzającego medium. Inwestycja w pompę ciepła tego typu nie wymaga prac ziemnych, co pozwala na zmniejszenie kosztów.

Pompa ciepła typu glikol-woda odbiera ciepło zgromadzone w ziemi. W szczycie okresu grzewczego temperatura gruntu na głębokości kolektora wynosi 3-5 oC, a w przypadku sond pionowych jest jeszcze wyższa. Pompy glikolowe, ze względu na stałość temperatury dolnego źródła dają możliwość przewidywania kosztów eksploatacyjnych przez cały rok. Dodatkowo urządzenia te mogą być wyposażone w pasywne chłodzenie, co w okresie letnim zapewnia duży komfort. Możliwa jest rozbudowa systemu hydraulicznego i wyposażenie w dodatkowy bufor chłodu.

Pompa ciepła typu woda-woda wykorzystuje ciepło wody gruntowej, której temperatura wynosi od 7 oC do nawet 12 oC.Dzięki wysokiej temperaturze dolnego źródła ciepła pompy te należą do grupy o największej sprawności. Tego typu pompy mogą być wyposażone w pasywne chłodzenie,a przy odpowiedniej rozbudowie hydraulicznej – również aktywne, co przy właściwie dobranym górnym źródle ciepła może zastąpić klimatyzację.