Serwis

Każdy szczęśliwy Użytkownik instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej powinien pamiętać, że oddycha powietrzem pobranym z zewnątrz i przepływającym przez kanały i urządzenia (centrala wentylacyjna, klimatyzator). Ponieważ na filtrach powietrza stopniowo osadzają się zanieczyszczenia, maleje wydajność pracy zamontowanych urządzeń, rośnie natomiast zużycie energii. Zanieczyszczenia na filtrach mogą również stać się pożywką dla drobnoustrojów, które rozwiną się w instalacjach, a potem są wdmuchiwane do pomieszczenia wraz z „uzdatnionym” powietrzem. Najbardziej niebezpieczne spośród nich to bakterie Legionella, mogące powodować poważne schorzenia płuc. Dlatego każdy Użytkownik klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, dla własnego zdrowia i oszczędności powinien regularnie zlecać wykonywanie przeglądu urządzeń.

Zalecamy przeprowadzenie czynności serwisowych dwa razy w roku (co 6 miesięcy). W przypadku urządzeń pracujących w niekorzystnych warunkach (np. duże zapylenie) lub instalacjach pracujących w obiektach o podwyższonych wymaganiach czystości powietrza, przeglądy powinny być wykonywane co 3 miesiące.

Proponujemy podpisanie stałej umowy serwisowej, co pozwoli obniżyć koszty usługi oraz zapewni Państwu szybką reakcję w przypadku wystąpienia awarii.