Wentylacja

Podstawowym zadaniem instalacji wentylacji jest wymiana powietrza w budynku, dla zapewnienia komfortowych i zdrowych warunków do pracy i życia przebywających w nim osób i zwierząt a także elementów wyposażenia (urządzenia, dokumenty, dzieła sztuki, meble).

System wentylacyjny to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urządzeń, zapewniający wymaganą intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniu. Powietrze zewnętrzne jest oczyszczane, w zależności od potrzeby może być podgrzewane lub schładzane, jeżeli istnieją takie wymagania powietrze może też być osuszane lub nawilżane.

Prawidłowo wykonana instalacja wentylacji zapewnia m.in. usuwanie przykrych i uciążliwych zapachów, obniżenie zawartości wilgoci w powietrzu wewnętrznym, prawidłowy przebieg procesów spalania, usuwanie zysków ciepła i wilgoci z procesów technologicznych.

Wykonujemy instalacje wentylacji mechanicznej w pełnym zakresie. Na własne potrzeby produkujemy elementy instalacji kanałowej: kanały i kształtki prostokątne, czerpnie i wyrzutnie ścienne. Dla złożonych systemów wentylacji, wykonujemy pomiary skuteczności i regulację oraz pomiary poziomu dźwięku hałasu.